våra tjänster

Vi erbjuder en omfattande uppsättning tjänster som inte bara säkerställer att din fastighet har optimal luftkvalitet, utan också bidrar till att göra din ventilation energieffektiv och i full överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. 

Ventilations-
entreprenader

OVK – Obligatorisk
ventilationskontroll

Ventilations-
service

Styr &
regler

Energieffektiva
åtgärder